Välkommen till Krigsbygård

entreprenad och köttproduktion

Närproducerat kött och entreprenad i timrå


Krigsbygård ligger mellan Sundsvall och Härnösand, 3 mil åt vardera hållet. Grunden till det här jordbruket lades 1968. Från 1968 fram till 1996 drevs gården som en traditionell mjölkgård. Sedan övergick vi till köttdjursproduktion och entreprenadverksamhet.

Vi är stolta över det vi gör och på vår gård, följ oss gärna på Faceebook och Instagram!

Årets företagare i Timrå Kommun.


Den 17 Maj i år blev vi på Krigsby Gård tilldelade Guldstegen som Årets företagare i Timrå Kommun 2018.
Motiveringen var den:
” Med stort mod investeras för en hållbar framtid i en bransch som är en av världens äldsta. Företagarna är goda förebilder och ambassadörer för både sitt yrke och Timrå Kommun”

Vi känner oss ärade och stolta över utmärkelsen och ska med glädje representera våra gård och Timrå Kommun.