Välkommen till Krigsbygård, entreprenad och köttproduktion

Krigsbygård ligger mellan Sundsvall och Härnösand, 3 mil åt vardera hållet. Grunden till det här jordbruket lades 1968. Från 1968 fram till 1996 drevs gården som en traditionell mjölkgård. Sedan övergick vi till köttdjursproduktion och entreprenadverksamhet.

Vi är stolta över det vi gör och på vår gård, följ oss gärna på Faceebook och Instagram!

Aktuellt

Hö till salu. Se produkter från gården.

Gården och djuren

Läs mer

Produkter från gården

Läs mer

Entreprenad

Läs mer