Bakgrund och filosofi

1968 startade man familjejordbruket på gården. 1970 tog man den "nya" gården i drift. För dåtiden en modern ladugård. Under åren har vi sedan strävat framåt med fokus på att djur och personal ska trivas och må bra.

1996 lades mjölkproduktionen ner för att övergå i köttproduktion. En ny ladugård för kall lösdrift byggdes 2009. Detta för att djuren skulle må bättre och det skulle bli lättsammare för personalen. Vi har även inlett ett samarbete med Hälsingestintan. Det ger djuren ett värdigt avslut och vi som uppfödare kan följa djuret.

Utöver detta kör vi även entreprenadverksamhet, där vi har ett gott samarbete med kommun, företag, föreningar och privatpersoner.

Vi ser alla som kunder.

Aktuellt

Här kommer vi skriva vad som är aktuellt!