Krigsby Gårds Bakgrund

Vår historia

1968 startade man familjejordbruket på gården. 1970 tog man den ”nya” gården i drift, för då tiden en modern ladugård. Under åren har vi sedan strävat framåt med fokus på att djur och personal ska må bra.
​​​​​​​
1996 lades mjölkproduktionen ner för att övergå i köttproduktion. En nya ladugård för kall lösdrift byggdes 2009. Detta för att det skulle bli lättsammare för personalen. Vi har även ett samarbete med Hälsingestintan. Det ger djuren en värdigt avslut och vi som uppfödare kan följa djuret.
I dags läget håller vi på att bygga en nya ladugård för att kunna utöka antalet djur på gården från ca 150 till ca 350. Den hoppas vi kunna ta i drift under hösten 2018.

Utöver detta så kör vi även entreprenadverksamhet, där vi har ett gott samarbete med kommun, företag, föreningar och privatpersoner.

Vi ser alla som kunder.
img_0285img_8360img_8509img_8553img_8485img_8557